Notities bij: Joannes-Baptiste Sabbe

Brouwer, herbergier in het "'t Blauwhuis".