Notities bij: Jacobus Vergote

ss: Egidius Goddijn en Joanna Van Hoonacker. 1705 'sijnde reisende, maer hebbende sijne jaren.'