Notities bij: Joanna Beernaert

P = Egidius Bruneel en M = Joanna Mets.