Notities bij: Francois Pollet

Onghuwd overleden. WA Wijn 2/154.