Notities bij: Franciscus De Haemere

x (Bovekerke 3.5.1803) Francisca Sabbe