Notities bij: Jacobus Van Walleghem

Is weduwnaar bij zijn huwelijk met Adriana Beernaert, vrijstelling voor 3˛ graad affinitatis en 4˛graad consanguinitatis.
x Joanne De Keysere fa Anthone (+Torhout 1722)

VT 1748 - gebruikt 50 gemete 3 kn bij De Keijser.