Notities bij: Petronella Van Walleghem

voor 1704 gehuwd met Joos De Clercq.