Notities bij: Felix Mechelaere

x Veronica Houck : tt Adrianus Houck, vader en Maria De Keijser, vidua Jacobi Mechelaere, moeder.