Notities bij: Anna MARIA Versyck

X Marinus Van Houtte xx Jacob Borret Wez. Wijnendale 1/174