Notities bij: Christianus Versyck

ss: Petrus De Keysere en Maria Schoolmeester.