Notities bij: Cornelius Beernaert

Getuigen x : Everardus Van Walleghem en Leopoldius Oudaert. VT 1748 - Wijnenda herbergier, 10-pachter, gebruikt 25 gemete. Joos Mergaert en Jacoba Sap zijn er hofknecht en dienstmaert - Jacoba is zijn halfzuster. P = Petrus Sab (Sabbe of Sap ??) en M = Maria Beernaert uxor Evrard Waeleghem. PR tafels overlijden, register nagenoeg onleesbaar. Ook Emmanuel.