Notities bij: Petrus Van Lantsoght

SAB, wezenregisters OLV. nr. 11 f. 67, aktedatum 16.2.1623
+Pieter Van Lantsoght fs Christiaen, den biervoerder
x Jacquemine fa Simoen Vande Walle, hertrouwde met Jacob Bauwens (zie elders in deze stamboom)
kdn: Hans en Adriaen
voogden: sieur Charles Lantsoght, vrijlaat en Pieter Vande Walle, poorter
-1/12 in diverse partijen grond, gekomen van haar moeder Cateline fa Omaer De Sanghere, vrouw van Simoen Vande Walle (leefde nog in 1623)
-1/6 in 1/3 van een hofstede waar Omaer De Sanghere woont, komende van Olivier De Sanghere, grootvader van de moeder van de wezen.
De wezen erfden eveneens ca. 1627 bij het overlijden van hun grootvader Christiaen fs Christiaen Van Lantsoght en hun grootmoeder Livine De Voocht; en bij het overlijden van hun oom Christiaen Van Lantsocht. Op 31.8.1641 wordt verklaard dat Jan Lantsoght zijn zelfs is (of meer dan 25 jaar).

zijn zoon Adriaen Lantsoght huwde te Oostkamp op 29.4.1642 met Anna Verdonck (wde van Paulus Dickx), huwelijksgetuigen zijn Jacobus Bauwens en Petrus Vande Walle (zijn voogd). Kdn: (1) Anna, 記ostkamp 21.4.1643, tt: Michael Lantsocht - Guillielma Vande Walle fa Pieter, (2) Joanna, 記. 4.2.1645, tt: Joannes Hulstre - Elisabeth Dhert, (3) Petronella, 記. 10.2.1647, tt: Andreas Kesteloot - Petronella Cla..., (4) Maria, 記. 17.1.1649, tt: pastoor Jacobus Tavernier - Maria Bogaert, (5) Livina, 記. 27.4.1650, tt: Petrus Rosseel (= x Maria Verdonck) - Anna Bauwens, (6) Adrianus, 記. 22.10.1651, tt: Petrus Vande Walle fs Simoen - Joanna Vande Walle fa Jan

zijn zoon Jan Lantsoght huwde te Oostkamp op 12.1.1642 met Guillielma Sollemyns, huwelijksgetuigen: Jacobus Sollemyns - Petrus Bauwens - Adrianus Lansocht - Maurus Sollemyns