Notities bij: Livina Lantsoght

Zij huwde te Oostkamp op 4.11.1657 met Pieter Verhelle fs Christoffel. Getuigen waren: Georgius Lansocht - Gerardus Verhelle en Carolus Vande Walle
zij overleed te Oostkamp in 1668 (zie wezenakte) en liet volgende kdn achter: Pieter, Jan, Janneke en Laurentia; hun voogd was Christiaen Landtsoght.