Notities bij: Petronella Slambrouck

Geert De Tavernier, bewerking wezenregisters Brugse Vrije, register nr. 16495, f. 163 Oudenburg, Akte van 27-11-1680.
Anna, d.v. Lameere Jan & Slambrouck Petronelle (d.v. Fransoys). De vader en moeder zijn allebei 7 jaar geleden overleden te Oudenburg.
Voogd: Van Slembrouck Hubrecht (broer van de moeder, wonend te Varsenare).
Ze erft van haar maternele grootvader Van Slembrouck Fransoys (z.v. Cornelis), + 17-09-1680 te Varsenare (onroerend goed te Varsenare). Bezitster (wed.): zijn 2e vrouw Bouts Janneken (d.v. Maerten). Een akte van 01-02-1681 vermeldt de weduwe (Bouts Janneken) als hertrouwd met Maertens Pieter.