Notities bij: Catharina De Knock

Geert De Tavernier, bewerking wezenregisters Brugse Vrije: wezenregister nr. 16496, f. 200, Zedelgem, Akte van 29-05-1686.
Catheline (daarboven:+), d.v. De Cnock Adriaen & Lievens Mayken, “bedeghen cracksinnigh op den xxv juny 1683”, vrijlates in Zedelgem.
Haar drie schoonbroers brengen een inventaris van haar bezittingen over (onroerend goed te Aartrijke, Zedelgem en Zevekote). De schoonbroers in kwestie zijn:
o Van Male Jacob (gehuwd met De Cnock Jaecquemynken),
o Slambrouck Pieter (gehuwd met De Cnock Anna)
o Logghe Anchelmus (gehuwd met De Cnock …)