Notities bij: Maria Anna Van Haelemeersch

x (Zw. 24.5.1791) Scherrens Jan. Hebben in 1826 3 kdn: (1) Carel, werkman te Torhout, (2) Barbara x Joseph Vermoortele, werklieden te Zwevezele, (3) Anna, dienstmeid te Ardooie