Notities bij: Maria Heytens

De doop werd ingeschreven in het doopregister van Bellem, het wordt omschreven als een onwettig kind gezien de ouders niet gehuwd waren. De doop had plaats in de OLV-kerk op de Blandijnberg, doopheffers waren Jacobus Babilon en Joanna Boone