Notities bij: Joanna-Theresia Van Walleghem

Volgens de WA overleden 28/3/1782 en volgens de PR op 9/3/1782, vermeld wordt dat 'Hendrici Hemerijck vidui Susanna Brunooghe' was. x Hemerijck: Everardus Van Walleghem pater en Carolus Doijen. bericht erbij fuit aliquis rumor quod contracentes effent in aliquo gradu affines, sed pater sponse et alii affirmant certi esse extra 4-um gradum". ss: Frans Delpier en Maria Vermeersch.