Notities bij: Maria-Petronella Van Waleghem

P = Hieronimus Beirnaert en M = Pet(ronel)la Van Waleghem.