Notities bij: Judocus Van Trubben

x (Wulpen 17.10.1655) Judoca wde Jacob Vande Walle, beide uit Wulpen, getuigen Guillielmus Trubben en Jacobus Trubben.
xx (Wulpen 28.10.1659) Joanna De Gouy