Notities bij: Joannes Van Eenoo

x Warteel Joanna
xx
verhuisde naar Brugge