Notities bij: Livinus Van Eenoo

in de staat van goed van Pieter Van Eenoo (fs Pieter) x Maria Callewaert lezen we: item men is noch schuldich an Pieter Van Eenoo fs Lieven over syne quote van de voornoemde uytgrootynghe ter somme van 5 p. gr.