Notities bij: Isabella Versyck

ss: Petrus Mestdagh en Maria-Isabella Versick. x Neyssens: tt: Joannes Van Heeckhoutte en Daniel Leeman. Joannes viduus Francisca Beijts. xx cir 1769 met Pieter Van Walleghem., zie WA Wijn 2/153.