Notities bij: Magdalena Van Renterghem

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 16, f. 64, aktedatum 1.10.1631
Adriaen Van Gistele x Magdalene dochter van Jacob Van Renterghem, poorter van Brugge, gerecht door successie en koop van een hofstede groot 11 gem. 50 r. noord van de kerk in jeghenoote ten Quaden Plasch, met recht van vrij bejagh in een ghemeene weede gheheeten den Reymeersch, nefvens het casteelgoet de Pensée, verkopen het voornoemde recht van vrijhede op hun hofstede aan dhr. Niclaeys Van Volden, poorter-schepen van Brugge.

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 18 f. 30v, aktedatum 24.12.1655
Juffrouw Magdalene Van Ghistel verkoopt aan Passchier Vanden Bussche: 1/5 van 1/3 van een hofstede groot 13 gem. 221 r. ver oost van de kerk, oost van de Moerbrugghe. Gerecht door successie van Jacob Van Renterghem en Pieryncke Vermeulen, haar grootvader en grootmoeder.