Notities bij: Petrus Millecam

x (Oostkamp 3.5.1665) Maria Van Heste

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 19, wettelijke passeringen, f. 281
Philips Vande Casteele uit Ettelgem x Joanne (Van) Herrewyn verkopen aan Pieter Millecamp, laet van de Houtschen: een huys sijnde herberghe genaemt Schaepersbergh en brauwerije met 3/4 van 1,5 gemet erfve (1/4 behoort aan de wezen van Jan De Sanghere) daer Lieven De Dryghere en Jan Vermeersch op wonen, liggend over d'ander sijde van de strate tegenover de herbergh-brauwery. Gerecht door koop in 1659. Actum 19 oct. 1675.