Notities bij: Guillielmus Millecam


RAB, wettelijke passeringen Oostkamp nr. 20 f. 210
Guiliaeme Millecamp x Joosynke Fraedt, verkopen aan Adriaen Verstichele, laet van Oostcamp: een schoon en notabel huus wesende herberghe genaemt den Gouden Leeuw, daer de comparanten woonen, niet ver zuid van de kerk, west vande heerweg Brugghe-Corteryck, op cheyns van de heer grave van Ursel, groot 82 roen (1680). Hebben nieuwelicx doen maecken. Actum 21 jan. 1687.