Notities bij: Egidius Anthonius De Nolf

Volgens WA 1732. P = Jo(ann)es Bapt(ista) Beernaert en M = Godeliva Denolf.