Notities bij: Catharina Rotsaert

x (Oedelem 22.4.1655, tt: Guillielmus De Smet = haar stiefvader en ...) Joannes Horick