Notities bij: Thomas De Houck

woont in 1610 te Oostkamp
gehuwd met Perijne De Buck fa Nicasen en met Christine Bouts (niet duidelijk met wie eerst)