Notities bij: Elisabetha Vande Kerckhove

RAB, Staten van goed Brugse Vrije 1 nr. 7677
Elisabetha fa Jan Vande Kerckhove d'oude, jonge dochter, + Aartrijke 8.6.1693
rendant Joos fs Jan Vande Kerckhove, haar broer
hoirs: (1) Joos Vande Kerckhove, (2) Pieternelle Vande Kerckhove (+) x Guilleame fs Guilleame Lescrouwaet, waarvan Janneken. Haar voogden waren Joos fs Guilleame Lescrouwaet en Joos Vande Kerckhove. Ze is recent gehuwd met Francois Van Maele
testament van 4.6.1693: Ze schenkt 1/3 van haar goederen aan Joos Vande Kerckhove de jonge, bij wie ze woonde.
Ze bezit 1/2 van 22 g. in een hofstede van 26 g. De andere 4 g. behoren toe aan Joos Vande Kerckhove de jonge door gift van Jan Vande Kerckhove zijn oom paterneel. De gronden zijn bezet met een hypotheek van 3 p. gr. per jaar tvv. Joos Vande Kerckhove uit de Smedenstraat in Brugge. Elisabeth bekwam deze gronden door erfenis van haar ouders (Jan Vande Kerckhove en Mayken Van Houtte), door erfenis van haar broer Jan Vande Kerckhove en haar zus Mecheline Vande Kerckhove, en door uitkering van Niclaeys en Lieven De Keersemaecker (1659), haar broer Joos Vande Kerckhove, Jan fs Jan Strubbe als wdr van Pieternelle Vande Kerckhove (haar zuster) en van Joos fs Guilleame Lescrowaet als voogd van Janneken fa Guilleame Lescrouwaet x Pieternelle Vande Kerckhove. Alles werd gepacht door de rendant.
Ze bezat eveneens nog 4 g. in een hofstede van 90 g. te Aartrijke, onverdeeld met Jan De Soppere fs Hubrecht en nog veel andere.
Saldo: 96 p.