Notities bij: Martinus Van Massenhove

woont in 1652 te Sluis. Verkocht in dat jaar 1/10 van een hofstede van 32 g. die hij erfde van Hansken fs Lonis Cloet x Jacoba Van Massenhove. (bron: RAB, Wynendaele nr. 1868 f. 4)