Notities bij: Maria Vande Weghe

doopakte: filia naturalis