Notities bij: Omarus De Sanghere

x Maria Bellaert (°Snellegem 1605, fa Vincent x Joanna De Veldere)