Notities bij: Passchasia Hannebert

x (Ettelgem 20.1.1654) Guillielmus Vande Respaille