Notities bij: Rochus Martelé

ingeschreven als Maertens (!) in het doopregister