Notities bij: Georgina Vander Stockt

x Jan Lievens fs Jacob (+1540): Marin, Mayken en Callekin (voogden Joos Lievins en Daneel Nombroot)