Notities bij: Maria Lampsens

x ca 1562 met Michiel De Raedt