Notities bij: Guillielmus Van Coppenolle

Hij is na zijn huwelijk naar Lichtervelde gaan wonen