Notities bij: Guillielmus Lampsens

x Joanna Van Hille/Geluwe fa Gheleyn