Notities bij: Segherina Dobbelaere

x (Ruddervoorde 14.7.1728) Jan Pype, geen kdn
xx (Ruddervoode 23.4.1729) Jan Priem : Petrus (1730), Jacobus (1731)

wezenakten oostkamp nr. 242: fa Pieter x Jacquemine De Wulf