Notities bij: Joannes Baptista De Paepe

x (Licht. 1710) Catharina Van Noorthende