Notities bij: Joannes Houthoofd

x Sara Baert, kdn te Ruddervoorde tussen 1620 en 1629

RAB, Wynendaele 390 f. 275v
Sara fa Pieter Baert, + september 1639
x Jan Houdthooft
VP: Jan Bonte - VM: Pieter De Vryese
kdn: Andries 15 j, Charel 13 j, Janneken 20 j, Barbara 16 j, Josynken 12 j
-gronden van haar kant: 6 g. te Waardamme, gekomen van haar vader. Nu verkocht. Met de gelden kocht men een hofstede van 4 g.
-er zijn ook gronden van zijn kant, welke hij gekocht had in zijn eerste huwelijk.
-samen gekocht: ca. 10 g.
-2 merries, 14 koeien, 1 kalf, 3 ossen, 5 vaarzen
Er was een zoon Jan uit zijn vorig huwelijk.