Notities bij: Anna Lambrecht

x Andries fs Ferry Denys: Ferry, Andries, Catharina (x Cornelis Dylle: Abel), Pieter (°ca 1632), Lowys (°ca 1634), Cornelia (x Jan fs Jan Vander Poorte: Hansken, Cornelie en Passchynken).
Het echtpaar bezit een hofstede door Jan fs Jan Lambrecht gekocht in 1596 van Pieter fs Philips Lambrecht.
(cfr staten van goed Brugse Vrije 1 nr. 17064)