Notities bij: Ludovicus Lambrecht

Wezenakten Brugse Vrije 16483 f. 335
Hansken Lambrecht, 7 j, fs Loys (laat Straetenambacht te Varsenare) x Cathelyne fa Jan Van Ackere
VP: Adriaen De Cnock, vrijlaat te Loppem
VM: Jan Van Ackere fs Jan te Stalhille (+ca 1624)/ Passchier Goossens fs Gilles, rechtsweer van de wezen causa uxoris
Jan Van Ackere, grootvader te Varsenare, leeft nog
akte 1613
ca 1624 Jan Lambrecht gehuwd
moeder xx Jaspar Van Eyst