Notities bij: Joanna Storme

x (Snellegem 1673) met Jooris Denys, die later hoofdman wordt van Snellegem