Notities bij: Adrianus Cornelissen

x Martina De Soppere, 2 kdn Adriaen en Pieter