Notities bij: Petrus Vanden Broucke

x Mary Arnout, 1 kind: Pieter
xx Pieternelle Bora; 1 kind: Jacob