Notities bij: Matheus De Soppere

Voogden in 1559: Claeys Poels en Jan Bergaert (Staat van goed Rycquaert Lievens fs Jan f. 10v)