Notities bij: Egidius De Laere

huwde tussen 1606 en 1623 met de weduwe van Joos Tanghe: xxx Goetghebeur fa Andries.

Kind uit deze of een andere relatie: Steven (zie Lichtervelde)