Notities bij: Laurentia Gauweloose

x (1629) Jacques Blanckaert fs Adriaen